19.12.07

Σουβενίρ για τη μείωση του ίχνους διοξειδίου του άνθρακαΟ Hector Serrano σχεδίασε τα σουβενίρ "Reduced Carbon Footprint Souvenirs" (= Σουβενιρ Μειωμένου ίχνους διοξειδίου του άνθρακα). Το έργο αυτό χρησιμοποιεί τη στερεολιθογραφία ως μέθοδο για την παραγωγή των σουβενίρ τα οποία μπορούν να σταλούν με email ανα τον κόσμο και να τυπωθούν από τον τελικό παραλήπτη.

Πηγή: designboom