5.3.08

Το μεγαλύτερο τραπέζι στον κόσμο

Ομολογουμένως θα μπορούσε να θεωρηθεί το μεγαλύτερο τραπέζι του κόσμου... χωράει τους κατοίκους της villariva και του villabaho παρά τον μεταξύ τους ανταγωνισμό (σύμφωνα με παλιά διαφήμιση!!!).

Πρόκειται για τη σχεδιαστική πρόταση της εταιρείας UNStudio.

Πηγή: pan-dan