11.6.08

Παίξτο σα Σουλτάνος

Το τάβλι ντε...
Πόσα θα δίνατε αλήθεια για ένα τάβλι που κατασκευάστηκε από μεγάλες ποσότητες χρυσού, ασημιού αλλά και 61.082 μαύρα και άσπρα διαμάντια; Προσθέστε και το όνομα που το συνέλαβε ως ιδέα (Bernard Maquin) αλλά και τις 10.000 εργατοώρες που απαιτήθηκαν για το αριστούργημα αυτό.
Τίποτα άλλο δε θα πω... το λένε οι παρακάτω φωτογραφίες