24.6.08

Παρουσίαση του Hakan Gürel από το Δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική

Το δίκτυο Νομαδική Αρχιτεκτονική και οι εκδόσεις Futura σας προσκαλούν στην παρουσίαση του Hakan Gürel (εθελοντή σε προγράμματα αστικού σχεδιασμού) με θέμα:

1. Αστικός μετασχηματισμός και οι αμφισβητήσεις του: Η γενική πρακτική στην Τουρκία, σύντομο θεωρητικό υπόβαθρο.

2. Αστικός μετασχηματισμός βασισμένος στην κοινότητα:

α. περίπτωση: συνεταιρισμός αστέγων (θύματα του σεισμού)

β. περίπτωση: Σπίτια αλληλεγγύηςΗ ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Ιουλίου, στo χώρο των εκδόσεων Futura – Βίκτορος Ουγκώ 15, και ώρα 8:30 μ.μ.


Nomadic Architecture Network and Futura Publications invite you to the presentation b y Hakan Gürel (Volunteer for Solidarity) on:

1. Urban Transformation and its Discontents: General practice in Turkey, brief theoretical background.

2. Community-Based Urban Transformation

a. Case Study: Homeless Cooperative (Victims of Earthquake)

b. Case Study: Solidarity Houses

The lecture will take place at the Futura publications on Thursday 3 July , 8:30 p.m.