17.11.08

Διεθνής Biennale Design του Saint-Etienne 2008

Το Thanos Zakopoulos art & design studio συμμετέχει στην έκθεση Flight Number Ten της Διεθνούς Biennale Design του Saint-Etienne 2008 με το έργο "Totem".Το 'Totem' είναι μια εγκατάσταση από παλιά έπιπλα τα οποία έχουν μετατραπεί χρησιμοποιώντας άσχετα μεταξύ τους υλικά ακολουθώντας ωστόσο μια κοινή ιδέα. Κάθε κομμάτι έχει επαναπροσεγγιστεί όχι τόσο βάση της λειτουργικότητάς του αλλά περισσότερο στην ιστορία και τη φιλοσοφία που κουβαλάει. Επίσης, είναι μια προσπάθεια να αφυπνίσει συνειδήσεις σε μια ολοένα και πιο καταναλωτική κοινωνία, δίνοντας έμφαση σε θέματα βιωσιμότητας και πραγματικών σχεδιαστικών αξιών. Ένας μικρός κατάλογος έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό που μπορεί να διατεθεί ύστερα από αίτημά σας.

Το έργο υποστηρίζεται από το École Supérieure d'Art et Design de Saint Étienne – ESADSE και το Pépinières Européennes pour jeunes artistes.

Σημειώνεται ότι η Διεθνής έκθεση που πραγματοποιείται από τις 15.11.2008 έως τις 30.11.2008 φέτος κλείνει 10 χρόνια.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις παρακάτω ιστοσελίδες:
http://www.thanoszakopoulos.com/art_page/art_page.html
http://www.thanoszakopoulos.com/products_page/products_page.html και στο FACEBOOK
http://www.facebook.com/event.php?eid=35291347345

Πηγή: Thanos Zakopoulos art & design studio