10.11.08

Βραβεία Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Όροι του Διαγωνισμού

· Τα έπαθλα είναι χρηματικά βραβεία και τιμητικοί έπαινοι. Τα ετήσια χρηματικά έπαθλα δίνονται σε τρεις νέους καλλιτέχνες. Το ύψος των βραβείων είναι 4000 Ευρώ για το πρώτο, 2500 Ευρώ για το δεύτερο και 1500 Ευρώ για το τρίτο. Η διαδικασία επιλογής συμπεριλαμβάνει και ένα αριθμό επαίνων, ώστε να βραβεύεται μεγαλύτερος αριθμός καλλιτεχνών.
· Οι διαγωνιζόμενοι να είναι νέοι καλλιτέχνες, με όριο ηλικίας τα 30 έτη.
· Κάθε μορφή εικαστικής τέχνης είναι δεκτή για τα βραβεία του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς.
· Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να στείλουν το φάκελο συμμετοχής που θα περιέχει:
1. τα έργα τους, είτε σε μορφή φωτογραφικής διαφάνειας (slide), είτε σε ψηφιακή μορφή, και σε portfolio με φωτογραφικές εκτυπώσεις, και τα έργα βίντεο να μην υπερβαίνουν τα 15 λεπτά με τα στοιχεία τους.
2. βιογραφικό σημείωμα
3. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου.
· Καταληκτική ημερομηνία αποστολής ορίζεται η 31 Ιανουαρίου 2009.
· Οι φάκελοι υποψηφιότητας δεν επιστρέφονται, αλλά παραμένουν στο αρχείο του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
· Τα έξοδα αποστολής και ασφάλειας των έργων είναι ευθύνη των διαγωνιζομένων.
· Το υλικό θα πρέπει να αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Δ/νση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων, Υπόψη κ. Μ. Τσουμάνη, Πανεπιστημιούπολη, 45 110 Ιωάννινα.
· Περισσότερες πληροφορίες: http://culturalcenter.uoi.gr


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
του Κέντρου Πολιτισμού Μονής Περιστεράς


Δημήτριος Στεφάνου
Αντιπρύτανης