23.12.08

Βιβλιοθήκη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης

Η Zaha Hadid κέρδισε το διαγωνισμό για τη βιβλιοθήκη του κέντρου εκπαίδευσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Βιέννης.