9.1.09

Διεθνές συνέδριο "Performing Arts Training Today"Από τις 21 έως τις 24 Απριλίου 2009 πραγματοποιείται στην πόλη Bovec της Σλοβενίας διεθνές συνέδριο με τίτλο "Performing Arts Training Today".

Το συνέδριο απευθύνεται σε καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για θέματα πάνω σε διαδικασίες πάνω στις μοντέρνες εφαρμοσμένες τέχνες, στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους καλλιτέχνες, τους καθηγητές των σχολών Καλών Τεχνών να παρουσιάσουν τις τεχνικές τους και τις μεθόδους τους.

Φόρμα Παρουσιάσεων:
• workshop/master class
• work in progress
• performance fragment (not requiring special technical conditions)
• reading/lecture
• any other way of demonstration to the presenter's discretion

Διαμονή (Bovec mountain resort):
Κοντινά Αεροδρόμια: Ljubljana (Slovenia), Trieste (Italy) ή Klagenfurt (Austria).


Σημαντικές ημερομηνίες:
http://www.iugte.com/projects/conf.reg.php

Πληροφορίες συνεδρίου: http://www.iugte.com/projects/PerformingArts.php

Ακολουθεί το κείμενο στα Αγγλικά:

At the moment the Conference is accepting presentation proposals for 2009

International Conference
"Performing Arts Training Today"

April 21-24, 2009
Bovec, Slovenia

The conference is open to performers from all over the world interested in the research of topical questions and processes in contemporary performing arts education and training. This is a wonderful opportunity for performers, performing arts educators and teachers to demonstrate their methods and techniques.

PRESENTATION FORMATS:
• workshop/master class
• work in progress
• performance fragment (not requiring special technical conditions)
• reading/lecture
• any other way of demonstration to the presenter's discretion

ACCOMODATION & VENUE (Bovec mountain resort):
Nearest airports: Ljubljana (Slovenia), Trieste (Italy) or Klagenfurt (Austria).
http://www.iugte.com/projects/Bovec.venue.php

SUBMISSION GUIDELINES & REGISTRATION:
http://www.iugte.com/projects/conf.reg.php

CONFERENCE INFO: http://www.iugte.com/projects/PerformingArts.php

Πηγή: Χάρης Κοντοσφύρης