10.3.09

Αυτοκίνητο Infiniti με την υπογραφή Louis Vuitton