30.4.09

Νέο Μουσείο της Ακρόπολης - New Acropolis Museum

Το νέο Μουσείο της Ακροπόλεως θα ανοίξει επίσημα τις πόρτες του στις 20 Ιουνίου 2009. Αρχιτέκτονας του μουσείου είναι ο Bernard Tschumi

The new Acropolis Museum will open officially on the 20th of June 2009. Architect of this magnificent museum is Bernard Tschumi

Πηγή/ Source: φωτογραφίες από τη Μαίρη/ photos from Mary.