11.5.09

Ανάκληση προϊόντων Hydroxycut - Recalled Hydroxycut productsΗ υπηρεσία Διαχείρισης Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ προειδοποιεί τους καταναλωτές να διακόψουν άμεσα τη χρήση προϊόντων Hydroxycut της Iovate Health Sciences, Inc., του Oakville, Ontario και που διατίθονται από την Iovate Health Sciences U.S.A., Inc. of Blasdell, NY. Τα προϊόντα Hydroxycut σχετίζονται με έναν αριθμό σοβαρών βλαβών του συκωτιού.

Η FDA έλαβε 23 αναφορές όπου αναγράφονται σοβαρά προβλήματα υγείας που κυμαίνονται από ίκτερο και αυξημένα ένζυμα στο συκώτι, δείκτης που σχετίζεται με σοβαρή βλάβη του συκωτιού σε σημείο που να απαιτείται και μεταμόσχευση. Ένας θάνατος από ρήξη ήπατος έχει καταγραφεί στο FDA. Άλλα προβλήματα υγείας που έχουν συσχετιστεί με τη χρήση των προϊόντων Hydroxycut είναι αποπληξία, καρδιοαγγειακή διαταραχή, ραβδομυόληση, ένα είδος μυϊκής βλάβης που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα όπως νεφροπάθεια.

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning consumers to immediately stop using Hydroxycut products by Iovate Health Sciences, Inc., of Oakville, Ontario and distributed by Iovate Health Sciences U.S.A., Inc. of Blasdell, NY. Hydroxycut products are associated with a number of serious liver injuries.

The FDA has received 23 reports of serious health problems ranging from jaundice and elevated liver enzymes, an indicator of potential liver injury, to liver damage requiring liver transplants. One death due to liver failure has been reported to FDA. Other health problems reported include seizures; cardiovascular disorders; and rhabdomyolysis, a type of muscle damage that can lead to other serious health problems such as kidney failure.

Πηγή/ Source: επίσημη ανακοίνωση του FDA/FDA official announcement