18.6.09

Έκθεση Insiders Looking In - "Insiders Looking In" exhibition

Στις 14 Ιουνίου 2009 άνοιξε στην Imagine Gallery (Πεκίνο) η έκθεση "Insiders Looking In", μια ομαδική έκθεση που εξερευνά την "προσαρμογή".

Οι καλλιτεχνικές τάσεις των Jean Klimack και Doug Lewis είχαν πολύ μικρές ομοιότητες παλιότερα. Ζώντας μαζί στο Πεκίνο, τώρα το κοινό τους στοιχείο είναι η διαδικασία της "προσαρμογής" σε ένα νέο αισθητικό κλίμα. Η αισθητική πρακτική αναθεωρήθηκε με τη ζωή στο Πεκίνο. Η ιδέα για αυτή την έκθεση είναι βασισμένη στο έργο του Louis Bourgeois με τον τίτλο "Privacy vs. The Right to Know".

Η έκθεση Insiders Looking In απεικονίζει το πως είναι να είσαι ταυτόχρονα αντικειμενικός και υποκειμενικός όταν βρίσκεσαι από την μεριά του outsider.

Οι εγκαταστάσεις των Jean Klimack και Doug Lewis είναι φωτογραφίες και πολυμεσικές.

Το έργο του Doug Lewis αποτελείται από δύο μέρη που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους: Eddy’s Closet και The Great Walls Project.

Το έργο του Jean Klimack περιλαμβάνει ένα video και μια σειρά από ψηφιακά σκαναρισμένες εκτυπώσεις από τη σειρά έργων -Fa Piao Stains- και -a kid can do it-.

Η έκθεση "Insiders Looking In" λήγει στις 5 Ιουλίου 2009.
Ώρες λειτουργίας Gallery:
Τρ - Κυρ, 10.30 - 17.30

On June 14th 2009 opened in the Imagine Gallery (Beijing) the "Insiders Looking In" exhibition, a mutual exhibition that explores “adaptation”.

Jean Klimack and Doug Lewis’ artistic styles have had little to do with each other in the past. Living together in Beijing, they now have in common the process of “adaptation” in a new aesthetic climate. Their artistic practice is being re-shaped by life in Beijing. The concept for this exhibition is influenced by Louis Bourgeois’ work entitled “Privacy vs. The Right to Know”.
Insiders Looking In illustrates how being in the position of an outsider can offer both objectivity and subjectivity.

Jean Klimack and Doug Lewis’ installations are photo and multi-media based.
Doug Lewis’ work will consist of 2 separate bodies of work that are very much linked together: Eddy’s Closet and The Great Walls Project.

Jean Klimack’s work includes a selected video and a series of digitally scanned prints from the series entitled -Fa Piao Stains- and -a kid can do it-.

Insiders Looking In ends on the 5th of July 2009.
Gallery opening hours:
Tues - Sun, 10.30 - 17.30

Πηγή/ Source: επίσημη πρόσκληση από τη Δ/ντρια της Imagine Gallery, Laetitia Gauden/ official invitation from the director of the Imagine Gallery, Laetitia Gauden