21.7.09

Μηχανή BMW S 1000 RR - BMW S 1000 RR motorbike