27.8.09

Πανεπιστήμιο Τεχνών Tama του Τόκυο - Tokyo Tama Art University


Περιοχή: Hachioji, Τόκυο, Ιαπωνία
Αρχιτέκτονες: Toyo Ito & Associates
Σχεδιαστική Ομάδα: Toyo Ito, Takeo Higashi, Hideyuki Nakayama, Yoshitaka Ihara
Συνεργάτης Αρχιτέκτονας: Kajima Design


Location: Hachioji City, Tokyo, Japan
Architects: Toyo Ito & Associates
Design team: Toyo Ito, Takeo Higashi, Hideyuki Nakayama, Yoshitaka Ihara
Associate Architect: Kajima Design

Πηγή/Source: kanYe West Blog