17.9.09

Ρολόι On Foot από τον Mr. Jones - On Foot watch from Mr. Jones


Ο Mr. Jones είναι γνωστός τόσο για τις συλλεκτικές συλλογές ρολογιών που δημιουργεί όσο και για την ευρηματικότητά του. Το ρολόι της παραπάνω φωτογραφίας ανήκει στην τρίτη περιορισμένης κυκλοφορίας συλλογή και ονομάζεται "On Foot". Θα διατεθούν συνολικά 100 αριθμημένα ρολόγια με ήδη κάποιους από τους αριθμούς να έχουν πωληθεί. Διατίθεται στην τιμή των €123. Περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο δεσμό.

Mr. Jones is well-known for his limited watch collections and his crerativity. The watch in the above photograph is from his 3rd limited collection and is named "On Foot". There are 100 numbered watches with many of them already sold. It costs €123. For more information visit the following link.