1.12.09

Ρευστή Ώρα - Liquid Time

liquid_time

Ο Andy Kurovets Σχεδίασε ένα ρολόι χειρός και το ονόμασε, Liquid Time. Το ρολόι χρησιμοποιεί δύο οθόνες LCD ειδικά κατασκευασμένες ώστε να χωρούν στο ρολόι όπως και πολύ έξυπνα τυπογραφικά στοιχεία όπως μπορείτε να δείτε και στην παραπάνω φωτογραφία.


Πηγή: YankoDesign


Andy Kurovets designed a wristwatch and named it, Liquid Time. The watch utilizes two LCD screens specially crafted to fit the watch as well as some very clever typography as you can see in the above picture.


Source: YankoDesign