24.12.09

Καλά Χριστούγεννα - Merry Christmas - Joyeux NoëlKalantaNikiforosLytras

Εύχομαι όλοι σας αυτά τα Χριστούγεννα να βρεθείτε ανάμεσα σε αυτούς που σας αγαπούν και που αγαπάτε. Τα Χριστούγεννα δεν είναι ένα γεγονός που επαναλαμβάνετε ατέρμονα.. ειδικά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που περνάμε! Είναι μια γιορτή που ανακαλούμε γλυκές στιγμές του παρελθόντος, ανακτούμε το κουράγιο μας και ελπίζουμε για ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο μας. Γι' αυτό το λόγο τα Χριστούγεννα είναι τόσο μαγικά...
Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,
Περικλής Χρήστου


Πηγή: Πίνακας/ "Κάλαντα" - Νικηφόρος Λύτρας, Video/ Νανά Μούσχουρη τραγουδά Ελληνικά κάλαντα


May Christmas find you surrounded by those you love and those who love you. Christmas is not an eternal event at all... especially in these hard times we are having! It is a special occassion where we recall good times of the past, we regain our courage and we hope for a better future for the world. That's why Christmas is a feeling...
Merry Christmas and Happy New Year
Sincerely yours,
Peris Christou


Source: Painting/ "Carols" - Nikiforos Lytras, Video/ Nana Mouskouri singing Greek Christmas carols


Je souhaite a vous tous joyeux Noël que vous vous trouviez entre eux qui vous aiment et que vous aimez. Noël n'est pas un événement repetitif éternellement du tout… particulièrement pour la periode difficile qu’on passe! C'est une occasion spéciale que nous annulons des instants doux du passé, nous reprenons notre courage et espérons a un meilleur avenir pour tout le monde. C'est pourquoi Noël est …magique!
Bien à vous,
Pericles Christou


Source: Peinture/ "Chanteurs de Noël" - Nikiforos Lytras, Video/ Nana Mouskouri chante chanson traditionnel de Noël