18.1.10

ATHENS VIDEO ART FESTIVAL 2010

athensvideoartfestival_10

Το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών και νέων μέσων στην Ελλάδα, το Athens Video Art Festival, σε καλεί να συμμετάσχεις και να παρουσιάσεις το έργο σου για στην 6η διοργάνωση η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7-9 Μαΐου 2010 στην “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων και θα συνεχιστεί με την προγραμματισμένη περιοδεία του στην περιφέρεια (Μάιος – Σεπτέμβριος 2010).


Το Athens Video Art Festival είναι το επίσημο φεστιβάλ της Ελλάδας στον τομέα της video art, ενώ φροντίζει συγχρόνως να καλύπτει τις απαιτήσεις ανθρώπων από όλο το φάσμα της δημιουργίας. Στην πορεία του έχει κερδίσει καλλιτέχνες, φορείς και κοινό, το οποίο δίνει μαζικά το παρόν κάθε χρονιά. Μέσα από την πολύπλευρη δράση του, το Athens Video Art Festival αποτελεί τοπίο προώθησης και συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους δημιουργούς και τις διοργανώσεις, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας.


Κάθε χρόνο το Athens Video Art Festival εξελίσσεται, εμπλουτίζεται και θέτει νέους στόχους ανεβάζοντας τον πήχη ψηλότερα, αναδεικνύει τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα και τον ενισχύει μέσω σημαντικών αφιερωμάτων και συνεργασιών, προσφέρει κίνητρα για δημιουργία στην καλλιτεχνική κοινότητα, παρουσιάζει τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των ψηφιακών μέσων και τις επικοινωνεί με το ευρύ κοινό.


Στόχος παραμένει η έκφραση, μέσα από ένα πολυδιάστατο και πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό γεγονός ανοιχτό σε κάθε έκφραση της ψηφιακής δημιουργίας.


Κατηγορίες Έργων:

Video Art, Animation, Video Installation, Installation, Digital Image, Web Art, Performance Art


Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Δεν υπάρχει θεματικός περιορισμός.


Δυνατότητα Επιλογής: Με το “FEEL FREE TO FEEL GREEN” ως αφετηρία έμπνευσης, το Athens Video Art Festival φέτος θα παρουσιάσει έργα που θα αφορούν στην ευρύτερη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με τη φύση.


Με σεβασμό στην εικαστική δημιουργία αλλά και στα μεγάλα οικολογικά και περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας, το Athens Video Art Festival 2010 καλεί τους σύγχρονους καλλιτέχνες να εμπνευστούν, να προβληματιστούν και να δημιουργήσουν έργα καταθέτοντας την δική τους ξεχωριστή άποψη πάνω στο θέμα.
Με κοινό στόχο τη μέγιστη κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση του κοινού στην ενεργό δράση σε περιβαλλοντολογικά ζητήματα, τα eco sensitive έργα όλων των κατηγοριών του AVAF συναντιούνται φέτος σε ένα ξεχωριστό τριήμερο πρόγραμμα και απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό, ανοικτό σε ερεθίσματα και εξοικειωμένο με τα νέα μέσα. Με αυτόν τον τρόπο και με όχημα τις νέες μορφές ψηφιακών τεχνών, επιχειρούμε να τονώσουμε την σύγχρονη αντίληψη του κοινού σε ζητήματα οικολογικής ευαισθησίας. Η θεματική αυτή είναι προαιρετική.


Παράλληλες Συμμετοχές: Αποστολή demos για το συναυλιακό γεγονός.

Δηλώσεις συμμετοχής και αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Athens Video Art Festival.

Επιπλέον πληροφορίες και διευκρινίσεις: info@athensvideoartfestival.gr

Το Athens Video Art Festival διοργανώνεται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική εταιρία Multitrab Productions.

Συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2010


Σημείωση: Η φωτογραφία είναι ένα collage των δύο επίσημων αφισών του φεστιβάλ που έγινε από μένα.


Athens Video Art Festival, Greece’s biggest festival of digital arts and new media, invites you to participate and present your work at 6th-8th May 2010 [at “Technopolis” of the City of Athens]. Athens Video Art Festival will continue with its scheduled tour on the Greek Region from May to September 2010.


Athens Video Art Festival is Greece’s official festival on video art and at the same meets the requirements of people from the full spectrum of creativity. During its course it has won the respect of artists, organizations and public which is massively present every year. Through its versatile action Athens Video Art Festival constitutes a field of promotion and a link between the artists and the audience inside and outside Greece.


Every year Athens Video Art Festival evolves, enriches and sets new goals, raising the bar higher, brings out its academic side and enhances it through important tributes and collaborations, provides the artistic community with additional motive for creation presents international cutting-edge developments on the field of digital arts and communicates them to the wide audience.


Our goal remains the expression through a versatile cultural event open to any form of expression of the digital creation.


Main Categories :

Video Art, Animation, Video Installation, Installation, Digital Image, Web Art, Performance Art

Optional Thematic:

With “Feel Free to Feel Green” as a starting point, Athens Video Art Festival will present art works that investigate the relationship between the modern human and the environment. With respect to visual creation as well as the important ecological and environmental issues of our times, Athens Video Art Festival invites contemporary artists create works and inspire, submitting their own views on these matters. With the goal of public awareness and action involving environmental issues, the eco-sensitive works of all the categories of Athens Video Art Festival will meet in a special three day event and address a wide public, open to stimulation and interested in new media. This way, and with the new forms of digital arts as a vehicle, we aim to enforce the modern conception of the pubic in matters of ecological sensitivity.


This thematic is optional.

Deadline for submission: 15th February 2010


Entry forms and information can be found at www.athensvideoartfestival.gr

Additional information & clarifications: info@athensvideoartfestival.gr

Athens Video Art Festival is organized by the Urban Non Profitable Company Multitrab Productions.


Note: The above image is a collage, of the two (greek and english) official banners of the festival, made by me.